24-27 I. 2013: 3. Zimní škola / 3rd Winter school

27.08.2012 01:49

„Matematiku lidu!“ / „Matematics for the People!“

Historie matematiky a její popularizace se zřetelem k dějinám věd obecně

Přihlášku spolu s abstraktem svého příspěvku prosím zašlete do  30. listopadu 2012
na adresu hdurnova@ped.muni.cz  

Abstrakty obdržené do 31. 12. 2012 zařadíme spolu stexty vybranými ke čtení a diskuzi
do sborníku, který obdrží všichni účastníci konference přibližně dva týdny před konáním
zimní školy.

První oznámení si můžete stáhnout zde ve formátu PDF.

English version of the first announcement is available here.