Doubravka Olšáková

Doubravka Olšáková

Ústav pro soudobé dějiny

AV ČR

E-mail: olsakova@usd.cas.cz